Мисија

Овој блог е отворен да иницира on-line комуникација меѓу НВО во РМ, во насока на поттикнување  проактивен пристап на организациите  кон општествените настани. Да ги искористиме предностите на социјалните медиуми, за развој и практицирање на демократијата