Archive for декември, 2014

 

Конкурс за поддршка на акции од мрежи на граѓански организации

Read full article | No Comments

Фондацијата Метаморфозис во рамките на проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“, кој се спроведува во партнерство со Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО), со финансиска помош од Европската унија преку програмата „Поддршка за зајакнување, одржливост и развој на активно граѓанско општество“, објавува:

Read More