Archive for април, 2010

 

Граѓанските организации –столб на демократијата

Read full article | No Comments

Ако граѓанските организации се столб на демократијата и секако нејзин производ, дали во своите редови инкорпорираат и членови-пушачи? Дали една од нив се изјасни по однос на новиот Закон за забрана за пушење. Да не бидам погрешно разбрана, немам ништо против новиот закон. А како и би имала, кога како пушач, јас не сум ни […]

Read More

НВО активизам

Read full article | No Comments

Овој блог е отворен да иницира on-line комуникација меѓу НВО во РМ, во насока на иницирање проактивен пристап на организациите  кон општествените настани. Да ги искористиме предностите на социјалните медиуми, за развој и практицирање на демократијата

Read More